Abilised Ühendkuningriikidest ...
... Tema Majesteedi kergeristlejad Eesti Vabadussõjas.
Algus
Tagasi

24. novembril 1918 a. sai kontradmiral E. Alexander-Sinclair käsu moodustada 6. kergeristlejate eskaadri baasil (millesse kuulus 5 C klassi kergeristlejat: Cardiff, Ceres, Caradoc, Cassandra ja Calypso) Balti mere laevastik, millega liideti veel 9 hävitajat, miinitraalerid, ning tankerid, et näidata Briti lippu Balti merel, seista Briti huvide eest ja abistada Eesti ning Läti rahvus-riike nende võitluses vene enamlastega. Selle laevastiku lipulaevaks sai kergeristleja Cardiff.
01. detsembril 1918 a. jõudis laevastik Liepaja'sse ja kontradmiral E. Alexander-Sinclair otsustas sõita edasi Tallinn'asse.
05. detsembril 1918 a. sõitis kergeristleja Cassandra Saaremaa lähedal miinile ja uppus, ning kontradmiral Sinclair pöördus oma laevastikuga tagasi Liepaja'sse.
09. detsembril 1918 a. otsustab aga kontradmiral E. Alexander-Sinclair J. Poska ja J. Laidoner'i veenmisel siiski Tallinn'asse sõita ja viimane aitab koos temaga kaasas olnud lootsidega laevu teel Tallinn'a läbi miiniväljade juhtida.
12. detsembril 1918 a. jõuab Suur-Britannia laevastik lõpuks Tallinn'asse, tuues kaasa hulga relvi Eesti ajutisele valitsusele ja juba järgmisel päeval toetavad Briti sõjalaevad suurtükitulega eesti vabadussõdalasi.
01. jaanuaril 1919 a. lahkub kontradmiral E. Alexander-Sinclar osa laevastikuga ja 06. jaanuaril 1919 a. võtab Suur-Britannia laevastiku juhtimise üle kontradmiral W.H. Cowan, kelle lipulaevaks saab kergeristleja Caledon. Kontradmiral W.H. Cowan'i juhtimise ajal toimuvad m.h. ka kuulsad mootor-torpeedo-paatide rünnakud Kroonlinna sadamale.

26.12.2020: Cassandra mudel
31.12.2020: väljatrükkide pildid
26.01.2021: Cardiff'i mudel
Caledon klassi kergeristlejad
Veeväljasurve4180÷4950 tonni
Mõõdud
pikkus450 jalga
laius43 jalga
süvis14÷18 jalga
Jõuseadme tüüpAuruturbiinid
Jõuseadme võimsus40000 hj.
Kiirus29 sõlme
Relvastus5-6"; 2-3"; 2-2pd; 8-21" (53cm) T.T.
Meeskond334(327÷438) meest

1916-17 a. ehitati kergeristlejate Centaur klassi edasiarendusena 4 kergeristlejat Caledon, Calypso, Caradoc ja Cassandra, ning nendest moodustati 6. kergeristlejate eskaader, mis arvati Ühendkunigriigi Suurlaevastiku kosseisu.
I ilmasõjas võttis 6. kergeristlejate eskaader osa teisest Heligoland'i lahe lahengust.

Kergeristleja Cassandra ehitati Vickers'i laevatehases Barrows in Furness'is (samas ehitati ka Eesti Vabariigi allveelaevad) ja lasti vette 25. novembril 1916. Laevale ehitati Briti Admiraliteedi nõudel vööritekile lennuki angaar ja stardirada, mis hiljem eemaldati.
05. detsembril kell 03:00 sõitis kergeristleja Cassandra Saaremaa lähedal miinile ja uppus. Õnneks päästeti hävitajate Vendetta ja Westminster poolt suurem osa meeskonnast (hukkus 11 meest).

Kergeristleja Caradoc ehitati Shoti laevaehitusfirma Greenock'i laevatehases ja kergeristleja Calypso ehitati Hawthorn Leslie laevaheitusfirma poolt.

1918. a. detsembris võtsid kergeristlejad Caradoc ja Calypso osa N-Venemaa miiniristlejate Avtroil ja Spartak vangistamisest. Vangistet laevad anti huljem üle Eesti Vabariigile, ristiti Lennuk'iks ja Wambola'ks, ning moodustasid Eesti laevastiku selgroo Vabadussõjas ja peale seda.

Ceres klassi kergeristlejad

1916-17 a. ehitati kergeristlejate Caledon klassi edasiarendusena 5 kergeristlejat Cardiff, Ceres, Coventry, Curacoa ja Curlew.
Need laevad olid muidu sarnased eelnevale laeva-klassile, aga relvastuse paigutust oli parandatud, tuues silla ja esimese korstna vaheline 6" suurtükk silla ette esimese suurtüki kohale.

Kergeristleja Cardiff ehitati Fairfield'i laevatehases Govan'is ja lasti vette 24. aprillil 1916.

Peale I ilmasõda oli kontradmiral E. Alexander-Sinclair'il oma lipulaevaga Cardiff au juhatada alistunud Saksa Ulgumerelaevastik interneerimiseks Firt of Forth'i, kuna tema antud signaal "vaenlane näha" oli viinud kuulsa Jüüti lahinguni.
Paari päeva pärast sai kontradmiral E. Alexander-Sinclair aga ülesande 6. kergeristlejate eskaadriga siirduda Balti merele abistama tekkivaid Balti riike nende iseseisvusvõitluses, ning juba 1918. a. detsembris pommitas tema lipulaev Cardiff koos poolõe Caradoc'i ja viie hävitajaga Tallinna lähistel enamlaste positisioone.

Väljatrükkimisel võib saada järgmise tulemuse:

See töö on litsenseerit vastavalt mitte-kaubanduslikule Creative Commons litsentsile:
Creatve Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mudeleid aitab vaadata STL Viewer
Copyright © by A.Raabe