Abilised Ühendkuningriikidest ...
... Tema Majesteedi kergeristlejad Eesti Vabadussõjas.
Algus
Tagasi

24. novembril 1918 a. sai admiral E.A.Sinclair käsu moodustada 6. kergeristlejate eskaadri baasil (millesse kuulus 5 C klassi kergeristlejat: Cardiff, Ceres, Caradoc, Cassandra ja Calypso) Balti mere laevastik, millega liideti veel 9 hävitajat, miinitraalerid, ning tankerid, et näidata Briti lippu Balti merel, seista Briti huvide eest ja abistada Eesti ning Läti rahvus-riike nende võitluses vene enamlastega. Selle laevastiku lipulaevaks sai kergeristleja Cardiff.
01. detsembril 1918 a. jõudis laevastik Liepaja'sse ja admiral Sinclair otsustas sõita edasi Tallinn'asse.
05. detsembril 1918 a. sõitis kergeristleja Cassandra Saaremaa lähedal miinile ja uppus, ning admiral Sinclair pöördus oma laevastikuga tagasi Liepaja'sse.
09. detsembril 1918 a. otsustab aga admiral Sinclair J.Poska ja J.Laidoner'i veenmisel siiski Tallinn'asse sõita. Viimane aitab koos temaga kaasas olnud lootsidega laevu teel Tallinn'a läbi miiniväljade juhtida.
12. detsembril 1918 a. jõuab Suur-Britannia laevastik lõpuks Tallinn'asse, tuues kaasa hulga relvi Eesti ajutisele valitsusele ja juba järgmisel päeval toetavad Briti sõjalaevad suurtükitulega eesti vabadussõdalasi.
01. jaanuaril 1919 a. lahkub admiral Sinclari osa laevastikuga ja 06. jaanuaril 1919 a. võtab Suur-Britannia laevastiku juhtimise üle admiral W.H.Cowan, kelle lipulaevaks sai kergeristleja Caledon. Admiral Cowan'i juhtimise ajal toimuvad m.h. ka kuulsad mootor-torpeedo-paatide rünnakud Kroonlinna sadamale.

26.12.2020: mudel
31.12.2020: väljatrükk
Caledon klassi kergeristlejad
Veeväljasurve4180÷4950 tonni
Mõõdud
pikkus450 jalga
laius43 jalga
süvis14÷18 jalga
Jõuseadme tüüpAuruturbiinid
Jõuseadme võimsus40000 hj.
Kiirus29 sõlme
Relvastus5-6"; 2-3"; 2-2pd; 8-21" (53cm) T.T.
Meeskond334(327÷438) meest

1916-17 a. ehitati kergeristlejate Centaur klassi edasiarendusena 4 kergeristlejat Caledon, Calypso, Caradoc ja Cassandra, ning nendest moodustati 6. kergeristlejate eskaader, mis arvati Suurlaevastiku kosseisu.
6. kergeristlejate eskadron võttis osa teisest Heligoland'i lahe lahengust.

Kergeristleja Cassandra ehitati Vickers'i laevatehases Barrows in Furness'is (samas ehitati ka Eesti Vabariigi allveelaevad) ja lasti vette 25. novembril 1916. Laevale ehitati Briti Admiraliteedi nõudel lennuki angaar ja stardirada.

05. detsembril kell 03:00 sõitis kergeristleja Cassandra Saaremaa lähedal miinile ja uppus. Õnneks päästeti hävitajate Vendetta ja Westminster poolt suurem osa meeskonnast (hukkus 11 meest).

Kergeristleja Caradoc ehitati Shoti laevaehitusfirma Greenock'i laevatehases ja kergeristleja Calypso ehitati Hawthorn Leslie laevaheitusfirma poolt.

1918 a. detsembris võtsid kergeristlejad Caradoc ja Calypso osa N-Venemaa miiniristlejate Avtroil ja Spartak vangistamisest. Vangistet laevad anti huljem üle Eesti Vabariigile, ristiti Lennuk'iks ja Wambola'ks, ning moodustasid Eesti laevastiku selgroo Vabadussõjas ja peale seda.

Väljatrükkimisel võib saada järgmise tulemuse:

See töö on litsenseerit vastavalt mitte-kaubanduslikule Creative Commons litsentsile:
Creatve Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mudeleid aitab vaadata STL Viewer
Copyright © by A.Raabe